GRØN OMSTILLING KRÆVER INDSATS MOD SOCIAL ULIGHED

mere om det i seneste nummer af Nyt Fokus:

Interview: “Mogens Lykketoft tror på muligheden for en grøn omstilling og at verdensmålene, som blev vedtaget under hans formandskab i FN, kan nås. Men han savner en stærkere politisk ledelse til at sætte de rette mål og rammer for udviklingen og sørge for økonomisk udjævning.”