Biografi

Efter Folketinget …

Jeg er ofte blevet spurgt, hvad tager jeg mig til efter Folketinget. Jeg holder foredrag, skriver artikler og optræder lejlighedsvis i TV og radio. Desuden er jeg bestyrelsesformand for Energinet- mere herom nedenfor,

Jeg var formand for FN’s Generalforsamling, da DE 17 VERDENSMÅL blev vedtaget, og vi fik KLIMAAFTALEN I PARIS i hus. Derfor har jeg med helt særligt engagement hundredvis af gange i alle slags forsamlinger talt om, hvordan vi når at afværge klimaophedning og skabe en bæredygtig fremtid.  

Siden 2020 har jeg haft det spændende hverv som bestyrelsesformand i Energinet, der er statens transmissionsnet for el og gas til forbrugerne. Derfor er Energinet også en aldeles afgørende aktør i at gennemføre den grønne omstilling. Vi skal investere millarder i at koble solvarme og vindmøller på land og til vands til elforsyningen både i Danmark og andre europæiske lande, Dette hverv knytter direkte an til min fortid i politik og specielt de opgaver, jeg var med til at løfte i FN.

Jeg holder også foredrag om international politik, mine erindringer mm.

Foredragsaftaler administreres af forfatterforedrag.dk

Født 1946

2020- Bestyrelsesformand i Energinet

1981-2019: Valgt til Folketinget for Socialdemokratiet

2015-2016: Formand for FN’s 70. generalforsamling

2011-2015: Formand for Folketinget

2009-2011: Næstformand for Folketinget

2006-2011: Statsrevisor

2005-2011: Udenrigspolitisk ordfører i Socialdemokratiet

2002-2005: Formand for Socialdemokratiet

2000-2001: Udenrigsminister i Poul Nyrup Rasmussens regering

1993-2000: Finansminister i Nyrup-regeringen

1991-1993: Politisk ordfører

1982-1991: Ordførerskaber i økonomisk politik

1981-1982: Skatteminister i Anker Jørgensens regering

1975-1981: Afdelingsleder i AE-Rådet

1971: Uddannet cand.polit. i nationaløkonomi fra Københavns Universitet.

1966-1975 Studentermedhjælper mm i AE-Rådet

1965-1970: I ledelsen af Frit Forum, de socialdemokratiske studerende

Gift med journalist og forfatter Mette Holm siden 2005

To døtre, Maja og Kit Lykketoft

Fem børnebørn